Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ов-од arrow ОДИНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КП (Б) УКРАЇНИ
   

ОДИНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД КП (Б) УКРАЇНИ

Відбувся 5—15.VІ 1930 в Харкові. На з'їзді було 760 делегатів з ухвальним голосом і 254 — з дорадчим, які представляли 210 105 членів і 109 347 кандидатів у члени партії. Порядок денний з'їзду: 1. Доповідь про роботу ЦК ВКП(6); 2. Доповідь про роботу ЦКК ВКП(б); 3. Політ. звіт ЦК КП(б)У; 4. Орг. звіт ЦК КП(б)У; 5. Звіт Центр. ревізійної комісії; 6. Звіт ЦКК КП(б)У; 7. Про виконання п'ятирічного плану пром-сті України; 8. Про колгоспний рух і піднесення с. г. України; 9. Про завдання профспілок у реконструктивний період; 10. Вибори керівних органів КП(б)У. З'їзд відбувався в умовах політ. і трудового піднесення, викликаного підготовкою до Шістнадцятого з'їзду ВКП(6), розгорнутим наступом соціалізму по всьому фронту. Основою всіх прийнятих з'їздом рішень стали тези ЦК ВКП(б) до XVI з'їзду партії. Делегати з'їзду одностайно схвалили політ. і орг. лінію ЦК ВКП(б). Підбивши підсумки роботи ЦК КП(б)У за звітний період, з'їзд констатував, що на основі ленінської політики було досягнуто значних успіхів у госп., культур. будівництві й підвищенні матеріального добробуту трудящих. Цих успіхів здобуто завдяки рішучій боротьбі партії за єдність своїх рядів, в результаті ідейного й орг. розгрому троцькізму, непримиренної боротьби проти правого ухилу у ВКП(6). В результаті здійснення ген. лінії партії на індустріалізацію країни питома вага пром-сті в усій продукції нар. г-ва УРСР піднялася з 44% у 1926/27 до 60% у 1929/30, а важкої пром-сті— з 37,7% до 45,4%. З'їзд розробив заходи, спрямовані на виконання п'ятирічки за 4 роки, зобов'язав ЦК КП(б)У прискорити темпи розвитку провідних галузей пром-сті, а також транспорту. Особливу увагу було звернено на підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції. Здійснюючи соціалістичну реконструкцію сільс. г-ва, масову колективізацію сільського господарства на основі кооперативного плану В. І. Леніна, партія на час роботи з'їзду домоглася усуспільнення 47% посівної площі і 35% сел. господарств. У резолюції "Про колгоспний рух і піднесення сільського господарства України" з'їзд високо оцінив роль МТС, двадцятип'ятитисячників, визначив конкретні завдання партії в розвитку сільс. г-ва. З'їзд рішуче засудив намагання правих ухильників використати тимчасові труднощі в здійсненні колективізації для дискредитації лінії партії в колгосп. будівництві. З'їзд відзначив, що в братній сім'ї рад. народів, у непримиренній боротьбі проти українського буржуазного націоналізму і великодержавного шовінізму було досягнуто значних успіхів у здійсненні ленінської нац. політики в республіці. З'їзд поставив перед партією завдання і надалі вести послідовну боротьбу проти націонал-ухильництва і насамперед проти укр. бурж. націоналізму. З'їзд розробив широку систему заходів, спрямованих на дальше підвищення культур. рівня трудящих. По доповіді про завдання профспілок, підкресливши провідну роль робітн. класу в будівництві соціалізму, з'їзд схвалив тези ЦК ВКП(б) до XVI з'їзду ВКП(б) з цього питання. З'їзд обрав ЦК КП(б)У, Центр. ревізійну комісію та ЦКК.

Літ.: XI з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України (5 —15 червня 1930 року). Стенографічний звіт. X., 1930; Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 1. К. 1976; Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977.

Н. С. Носкова.

 

Схожі за змістом слова та фрази