Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УСРР 1922
   

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УСРР 1922

перший кодифікац. акт, що об'єднав норми рад. процес, права про провадження у крим. справах. Затв. ВУЦВК 13.ІХ 1922 і введений у дію з 20.ІХ 1922. В основу КПК УСРР 1922 було покладено відповідний кодекс РСФРР 1922, з урахуванням особливостей суд. практики, яка склалася в УСРР. Структурно кодекс побудовано відповідно до компетенції окр. ланок суд. органів УСРР. Він складався з 6 розділів, 32 глав і 481 статті. Розд. 1 містив осн. положення крим. судочинства, правила про підсудність, правила про склад суду, сторони, відвід, поняття доказів, правила про протоколи, строки та суд. витрати. У розд. 2 розглянуто процес, норми стосовно порушення крим. справи, провадження поперед, слідства і віддання до суду. Розділом З зафіксовані норми судочинства в нар. суді як суді першої інстанції, в нар. суді з розгляду крим. справ у касац. порядку, в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами. В цьому розділі йшлося також про особливі провадження у нар. суді. Розд. 4 встановлював правила провадження у справах у рев. трибуналі як суді першої інстанції, у Верх, трибуналі при розгляді крим. справ у касац. порядку і в порядку суд. нагляду. Розд. 5 стосувався провадження у справах у порядку вищого суд. контролю НКЮ УСРР. Розд. 6 передбачав правила виконання вироків. Значення КПК УСРР полягало в тому, що він закріпив і розвинув дем. принципи крим. процесу — законність, публічність, гласність, нац. мову судочинства; недоторканність особи; право обвинуваченого на захист, безпосередність, усність і безперервність розгляду і т. ін. Досить докладно регламентувалася діяльність органів розслідування (дізнання і поперед, слідства); віддання до суду, суд. розгляд, постановлення вироку, його оскарження і перегляд, касаційний нагляд і в порядку суд. нагляду. Позитивним було й те, що КПК УСРР не передбачав права Верх, трибуналу на збільшення міри покарання, чим посилювалися процес, гарантії гр-н. КПК УСРР мав певні недоліки. Він не передбачав участі захисника в поперед, слідстві. Дія норм КПК поширювалася не на всі види крим.-процес. відносин. Напр., на створені в системі суд. органів УСРР надзв. сесії губ. революційних трибуналів, котрі розглядали справи провадження, в яких велися органами ДПУ УСРР, не поширювалась дія ряду статей КПК — обвинувальний висновок не вручався, а лише оголошувався обвинуваченому під розписку за 24 год. до суду. Тільки прокурор мав право приймати рішення про припинення справи тощо.

Літ.: Уголовно-процес. кодекс УССР, утвержденный ВУЦИК 13 сент. 1922 г. X., 1922; Галаган І. С, Сусло Д. С. Крим, процес Укр. РСР. К., 1970; Землянский ?. T. Уголовно-процес. зак-во в первые годы сов. власти. К., 1972.

В. Т. Окіпнюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази