Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО НА ПРАЦЮ
   

ПРАВО НА ПРАЦЮ

- конст. право гр-н (ст. 43 Конституції України). Передбачає можливість кожної особи заробляти на життя працею, яку вона обирає або на яку вільно погоджується. Це означає, що особа може працювати як за трудовим договором чи трудовим контрактом на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, так і самостійно забезпечити себе роботою (фермерство, підприємництво та ін.). Особа також може вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці. Незайнятість її працею не може розглядатися як підстава для притягнення до будь-якої відповідальності. Ст. 43 Конституції України передбачає обов'язок д-ви щодо створення умов для повного здійснення гр-нами П. на п., гарантування рівних можливостей у виборі професії та роду труд, діяльності, реалізації програм профес.-тех. навчання, підготовки та перепідготовки кадрів. Зак-во України про працю встановлює і ряд юрид. гарантій з реалізації П. на п. Найважливіші з них: неприпустимість необгрунтованої відмови в прийнятті на роботу (за мотивами майн. стану, політ, поглядів, вагітності тощо); сувора прав, регламентація підстав і порядку звільнення з роботи; підвищена охорона праці жінок, молоді, осіб з пониженою працездатністю; забезпечення працівникам суд. захисту труд, прав, у тому числі П. на п. Щодо винагороди за працю, то її захист, періодичність і строки виплати та ін. питання докладно врегульовані Законом України «Про оплату праці» (1995).

Літ.: Карпенко Д. О. Прав, регулювання переміщення працівників. К., 1989; Хуторян Н. М. Розвиток труд, правовідносин в умовах ринку. «Право України», 1992, № 8; Прокопенко В. І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. Закон і практика. К., 1996.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази