Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ООН
   

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ООН

(ГА ООН) -один з гол. органів Організації Об'єднаних Націй. Складається з представників усіх держав — членів ООН. Кожна д-ва має однаковий з ін. д-вами правовий статус незалежно від її розмірів, чисельності населення, рівня екон. розвитку тощо.
Осн. актом, який регулює діяльність ГА ООН, є Статут ООН. Ген. Асамблея уповноважена обговорювати будь-які питання у межах Статуту ООН (за винятком віднесених до відання Ради Безпеки ООН) та приймати відповідні рішення. Головними для ГА ООН є проблеми міжнар. співробітництва держав у напрямі підтримання миру та безпеки, роззброєння, соціального, екон. і нац.-культур, розвитку всіх держав, охорони навколишнього природ, середовища тощо (ст. 10 Статуту). ГА ООН сприяє розвиткові міжнар. права та його кодифікації (ст. 13). ГА ООН має важливі повноваження щодо внутр. життя Організації Об'єднаних Націй. Вона обирає непост. членів Ради Безпеки і членів Економічної та Соціальної Рад, а спільно з Радою Безпеки — суддів Міжнародного суду ООН. За рекомендацією Ради Безпеки призначає Генерального секретаря ООН, приймає до Організації нових членів, схвалює бюджет ООН і контролює її фін. діяльність, розглядає щорічні і спец, звіти про роботу всіх органів ООН та її спеціаліз. установ.

Для здійснення функцій ГА ООН утв. 7 гол. к-тів, кожний з яких розглядає певну групу питань. Асамблея формує також допоміжні органи — комітети і комісії, зокрема комітет з питань використання косм. простору з мирною метою, спец, комітет проти апартеїду.

Кожний член ООН має в Ген. Асамблеї один голос. Рішення з найважливіших питань (підтримання міжнар. миру і безпеки, роззброєння, вибори непост. членів Ради Безпеки, членів Екон. та Соціальної Рад, Ради з опіки, прийняття нових держав до ООН і виключення з неї, призначення Ген. секретаря ООН), бюджетних і деяких ін. питань приймаються ГА ООН більшістю у дві третини голосів присутніх і тих держав — членів Організації, що беруть участь у голосуванні. Рішення в ін. справах ГА ООН ухвалює простою більшістю голосів. Осн. формою діяльності ГА ООН є щорічні чергові сесії, що відкриваються, як правило, третього вівторка вересня. Крім чергових, на вимогу Ради Безпеки чи більшості членів Організації можуть скликатися спец, або надзв. сесії ГА ООН. Засідання відбуваються у Нью-Йорку (США), за винятком випадків, коли приймається рішення про скликання Ген. Асамблеї в ін. місці. Робота кожної сесії проходить на пленар. засіданнях і засіданнях комітетів. Рішення з питань, які розглядаються к-тами, приймаються на пленар. засіданнях. Найпоширенішою формою рішень ГА ООН є резолюції, які мають реко-мендац. характер. Ухвали Асамблеї з орг., адм. і бюджетних питань обов'язкові для їхніх адресатів.

Офіц. і роб. мови ГА ООН — англ., франц., ісп., рос, араб, і китайська. Україна бере активну участь у роботі ГА ООН та її органів, у вирішенні питань забезпечення міжнар. миру, співробітництва в галузі економіки, дослідження і використання космосу, Світового океану, охорони навколишнього природ, середовища, збереження нац. і світ, культурних цінностей.

Літ.: Фельдман Д. И., Яновский М. В. Ген. Ассамблея ООН и вопросы развития междунар. права. Казань, 1968; Яновский М. В. Ген. Ассамблея ООН. Кишинев, 1980. Ю. I. Нипорко.

 

Схожі за змістом слова та фрази