Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗШУК
   

РОЗШУК

— діяльність уповноважених органів чи посад, осіб, спрямована на встановлення місцезнаходження певних осіб, предметів чи док-тів. В Україні відповідно до чинного зак-ва покладається на органи внутр. справ, Службу безпеки України, Держ. подат. службу України, Держ. прикорд. службу України, Держ. викон. службу тощо. Органи внутр. справ провадять Р.: осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду (обвинувачених, підсудних), ухиляються від виконання крим. покарання (засуджених), уникають адм. нагляду (піднаглядних); відповідачів; боржників — фіз. осіб; неповнолітніх, які залишили сім'ю, навч.-виховні заклади та спец, установи; дитини, стосовно якої судом винесено рішення про її відібрання; безвісти пропалих та ін. осіб у випадках, передбачених зак-вом.

Служба безпеки розшукує осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням злочинів, розслідування яких відповідно до ст. 112 КПК України належить до її компетенції. Держ. подат. служба України через подат. міліцію здійснює Р. коштів та ін. майна, одержаних злочин, шляхом; осіб, які ухиляються від сплати податків та ін. обов'язкових платежів.

На Держ. прикорд. службу покладається Р. у пунктах пропуску через держ. кордон осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття крим. покарань. Держ. викон. служба розшукує боржників — юрид. осіб, а також майно боржників, якими є фіз. та юрид. особи. Р. особи може здійснюватись як після його оголошення за визначеною законом процедурою, що полягає у прийнятті правомоч. суб'єктом мотивованого процес, рішення та направлення його відповід. органові для безпосеред. виконання, так і без поперед, докум. оформлення, тобто по гарячих слідах (Р. водіїв, які зникли з місця вчинення аварії; осіб, які втекли з-під варти, тощо). Закон у визначених ним випадках вимагає обов'язкового винесення постанови або ухвали про оголошення Р. обвинуваченого (ст. 138 КПК), підсудного (ч. 2 ст. 280), відповідача (ст. 97 ЦПК), боржника, його майна, Р. дитини, щодо якої судом винесено рішення про її відібрання (ст. 42 Закону України «Про виконавче провадження», 1999), тощо.

Р. провадиться за допомогою передбачених зак-вом засобів, якими є: направлення запитів у відповідні установи, звернення до громадськості через ЗМІ, проведення спец, операцій та ін. Пошукові заходи, залежно від того, чи наділений орган Р. правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність (ОРД), можуть провадитися гласно і негласно або виключно гласно.

Обвинувачений розшукується як співробітниками органу Р. на підставі відповід. постанови, так і самим слідчим. Для встановлення місця перебування обвинуваченого слідчий у межах своїх повноважень вживає всі необхідні заходи, в т. ч. засоби крим.-процес, доказування, якими є слідчі дії. У разі затримання обвинуваченого, якого розшукували і щодо якого обрано запобіжний захід тримання під вартою, орган Р. негайно доповідає про це прокурору за місцем затримання. Останній протягом 24 годин зобов'язаний перевірити, чи дійсно затриманий є особою, яка розшукується, і, переконавшись у наявності закон, підстав для арешту, дати санкцію на відправлення заарештованого етапом до місця провадження слідства (ч. З ст. 139 КПК).

Р. осіб, предметів або док-тів за межами України здійснюється правоохор. або ін. компет. органами запитуючої д-ви на підставі укладених коне, конвенцій, угод про надання прав, допомоги, членства у Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерполі) тощо за умови, що наявна в запиті інформація обгрунтовує такі дії відповідно до нац. зак-ва України. Аналогічно виконуються і запити відповід. держав про Р. на тер. України.

О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази