Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мел-мерл arrow МЕНЕДЖЕРИЗМ
   

МЕНЕДЖЕРИЗМ

(від англ. manage — керувати) — бурж. теорія управління капіталістичним виробництвом, а також соціологічне вчення, що становить складову частину сучас. бурж. ідеології, яка намагається використати досягнення науково-тех. прогресу для ідеологічного захисту сучас. капіталізму. Представники М. намагаються довести, ніби з переходом управління до найманих професійних керівників — менеджерів власники капіталу втратили контроль над виробництвом, а капіталізм позбувся властивих йому раніше суперечностей. М. виник на поч. 20 ст. у США (засновник — Ф. Тейлор), інтенсивно розвивався в 50—70-х роках (Д. Бернхейм, Е. Мейо, П. Дракер та ін.). Має подвійне функціональне призначення: ідеологічно-апологетичне, що пов'язане з проголошенням можливості розв'язання соціально-екон. конфліктів методами "соціальної інженерії", використовуючи ліберально-реформістські "людських відносин теорію" і концепцію "класового партнерства", та організаційно-управлінське, що спрямоване на раціоналізацію організації й управління капіталістичним виробництвом і спирається на результати соціологічних і соціопсихологічних емпіричних досліджень.

В. В. Танчер.