Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВИХІДНА ДОПОМОГА
   

ВИХІДНА ДОПОМОГА

- грошова сума, що виплачується працівникам після припинення трудового договору у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України (ст. 44). Розмір В. д. визначається залежно від підстав припинення труд, договору. Допомога в розмірі не менше середньоміс. заробітку виплачується у випадках: а) відмови працівника від переведення на роботу в ін. місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмови від продовження роботи у зв'язку з істотними змінами умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП); б) розірвання труд, договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в організацій' в-ва і праці, в т. ч. ліквідацією, реорганізацією або пере-профілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40); в) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40); г) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40).

В. д. у такому ж розмірі виплачується при достроковому розірванні строкового труд, договору внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колект. або труд, договору (ст. 39). При припиненні труд, договору в разі призову або вступу працівника на військ, службу (п. З ст. 36) допомога виплачується у розмірі не менше двоміс. серед, заробітку. Якщо труд, договір припиняється внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про охорону праці, умов колект. договору з цих питань (ч. З ст. 38 КЗпП України), В. д. виплачується у розмірі, передбаченому договором, але не менше триміс. серед, заробітку. При звільненні працівника з роботи за сумісництвом, незалежно від причин звільнення, В. д. не виплачується.

С. В. Дріжчана.

 

Схожі за змістом слова та фрази