Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
   

НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

(НКАУ) - центр, орган викон. влади зі спец, статусом. Утв. 1992 з метою забезпечення реалізації держ. політики в галузі косм. діяльності й здійснення управління дорученою йому сферою. Прав, статус НКАУ регулюється Положенням про Нац. космічне агентство України, затв. Президентом України 22.VII 1997.

Відповідно до Положення осн. завданнями НКАУ є: розробка концептуальних основ держ. політики в галузі дослідження і використання косм. простору в мирних цілях та в інтересах безпеки д-ви; забезпечення організації і розвитку косм. діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами; сприяння підвищенню обороноздатності д-ви та нац. безпеки з використанням косм. засобів; розвиток співробітництва України з ін. д-вами та міжнар. організаціями в косм. галузі. НКАУ розробляє Загальнодержавну (Національну) косм. програму України, а також н.-т. програми та проекти фундам. досліджень і приклад, розробок з косм. тематики, включаючи міжнар., забезпечує їх виконання. Агентство є держ. ген. замовником робіт з дослідження і використання косм. простору, н.-д. і досл.-конструкторсько-технол. робіт з проектування, виготовлення та випробування косм. техніки; видає ліцензії суб'єктам підприєм. діяльності на наук, дослідження, пов'язані зі створенням та використанням косм. техніки і технологій (крім ракет-носіїв), розроблення, випробування, в-во і експлуатацію косм. апаратів та їх складових частин, наземної косм. інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу косм. сегмента супутникових систем. НКАУ забезпечує експлуатацію, підтримку та вдосконалення об'єктів косм. діяльності. На цей орган також покладаються: організація відбору кандидатів і підготовка космонавтів для пілотованих косм. польотів; здійснення реєстрації об'єктів косм. діяльності; організація розробки та функціонування Системи сертифікації косм. техніки України та ряд ін. функцій.

Рішення НКАУ з питань косм. діяльності є обов'язковими для виконання центр, та місц. органами викон. влади, органами місц. самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також гр-нами.

НКАУ очолює ген. директор, якого призначає Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Агентство у своїй діяльності підпорядковане Уряду України. НКАУ — один із засновників Міжнар. центру косм. права при Ін-ті д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України (1998).

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази