Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСУЛЬСЬКІ ІМУНІТЕТИ ТА ПРИВІЛЕЇ
   

КОНСУЛЬСЬКІ ІМУНІТЕТИ ТА ПРИВІЛЕЇ

— сукупність особливих прав та переваг, що надаються іноз. консульським установам та їх співробітникам. На відміну від дип. представництва, яке діє на представн. та функціональній основі, конс. установа працює лише на функц. основі. Ця обставина і визначає відмінність К. і. та п. від дипломатичних. Конс.імунітет — це вилучення з-під юрисдикції д-ви перебування або звільнення від іноз. юрисдикції. Він випливає з принципу суверенної рівності держав та невтручання у внутр. справи одна одної. Але оскільки на підставі суверенітету одна д-ва не може здійснювати свою владу стосовно ін. д-ви, відповідно конс. імунітет поширюється на іноз. д-ви, належне їм майно і на осіб, що представляють д-ву, яка їх направила. Конс. привілеї — це дод. пільги та переваги, якими наділяються консульства та їх співробітники.

Згідно з Віденською конвенцією про консульські зносини 1963, К. і. та п. надаються «не для вигод окремих осіб, а для забезпечення ефективного здійснення консульськими установами функцій від імені їх держави». К. і. та п. поділяють на дві групи. До першої належать: недоторканність приміщень конс.установи; недоторканність конс.архівів, док-тів і офіц. листування; свобода зносин і пересування; фіскальний імунітет; право консульства користуватися гербом і прапором своєї д-ви; митні привілеї. Недоторканність служб, приміщень — найважливіший імунітет, що забезпечує норм, функціонування конс.установи. Це досягається виконанням д-вою перебування двох осн. обов'язків: а) забезпечення ефективної зовн. охорони приміщень конс.установи (будівель і зем. ділянки); б) обмеження доступу владних органів країни перебування (маються на увазі служб, особи, які мають право вчиняти примус, дії, — слідчі, контролери, пожежна охорона, судові виконавці, поліція) у приміщення консульства. Приміщення конс.установи залишається недоторканним навіть у разі розірвання дип. і конс.відносин. Недоторканність конс.приміщень має свої особливості. По-перше, згідно з п. 2 ст. 31 Ві-ден. конвенції про конс.зносини 1963, власті д-ви перебування можуть заходити в ту частину конс.приміщень, яка використовується виключно для роботи конс.установи, тільки за згодою глави конс.установи або глави дип. представництва. По-друге, у разі форс-мажор-них обставин (пожежа, стихійні лиха, землетрус тощо), які вимагають невідкладних заходів захисту, згода глави конс.установи може не передбачатися (п. 2 ст. 31). Недоторканними є і конс.архіви (док-ти, кореспонденція, книги, фільми, реєстри конс.установи з шифрами і кодами, картотеки і будь-які предмети обстановки, які використовуються для збереження док-тів). Архіви користуються недоторканністю незалежно від недоторканності конс.приміщень. Архіви і док-ти, які внаслідок втрати, викрадення або будь-яким іншим чином потрапили у розпорядження місц. влади, повинні бути негайно повернені конс.установі. Місц. влада не має права використовувати їх під час суд. або адм. провадження.

Так само недоторканна конс.валіза. Вона не підлягає ні розпакуванню, ні затриманню; всі місця, що складають конс.валізу, повинні мати видимі зовн. знаки, які вказують на їх характер і можуть містити лише офіц. кореспонденцію та док-ти або предмети, призначені виключно для офіц. користування. У випадках, коли компет. органи д-ви перебування мають серйозні підстави вважати, що у валізі міститься щось інше, крім кореспонденції, док-тів або предметів, призначених суто для офіц. користування, вони можуть вимагати, аби валіза була розпакована в їх присутності уповноваженим представником акредитуючої д-ви. Якщо останні відмовляються виконати вимогу, валіза може бути повернута за місцем відправлення.

Згідно з міжнар. практикою, конс.установа має право на зносини з дип. представництвом та ін. конс.установами своєї д-ви в країні перебування. На д-ву перебування покладено обов'язок охороняти свободу зносин конс.установи для виконання належним чином функцій, покладених на неї акредитуючою д-вою. У всіх конс.конвенціях передбачається звільнення конс.установ від оподаткування, стягнення податків та ін. обов'язкових платежів за землю, будівлі, угоди або док-ти, що стосуються набуття зазначеного нерухомого майна, яке використовується виключно для конс.цілей. Звільнення стосується всіх предметів, у т. ч. автомобільних та ін. засобів пересування, які ввозяться дія суто служб, користування консульства. Не поширюється воно на плату за конкр. види обслуговування. Конс.конвенції передбачають право конс.установ мати на будівлі своєї установи вивіску з зображенням держ. герба та вивішувати прапор своєї д-ви.

До другої групи К. і. та п. належать: 1) особиста недоторканність та імунітет від юрисдикції; 2) обов'язок конс.посадової особи давати свідчення; 3) податковий та митний імунітет. Конс.посадові особи і службовці не підлягають юрисдикції суд. або адм. органів д-ви перебування щодо дій, вчинених ними при виконанні конс.функцій.

Згідно зі ст. 41 Віденської конвенції 1963, конс.посадові особи не підлягають арешту або поперед, ув'язненню інакше, як на підставі постанов компет. суд. властей у разі вчинення тяжких злочинів. Ця недоторканність є обмеженою, оскільки поширюється тільки на конс.службових осіб.

На відміну від членів персоналу дип. представництва, при веденні судових або адм. справ працівники конс.установи можуть викликатися як свідки. Конс.службовець не може відмовитися давати свідчення, але в разі відмови до нього не може бути вжито жодних заходів примусу або покарання. Конс.посадові особи і службовці, а також члени їхніх сімей, які мешкають разом з ними, звільняються від мита, податків і зборів — особистих, державних, районних та муніципальних. Однак імунітет не поширюється на комерційну, торговельну або ін. діяльність, яка не пов'язана з офіційною консульською.

Більшість держав надають звільнення від будь-яких видів податків згідно з двосторонніми конс.конвенціями і на основі принципу взаємності. Д-ва перебування згідно з її законами і правилами дозволяє ввезення і звільняє від усього мита, податків і пов'язаних із цим зборів. Особистий багаж, який везуть з собою конс.посадові особи та члени їхніх сімей, що мешкають разом з ними, звільняється від огляду. Він може бути оглянутий лише в разі, коли є серйозні підстави вважати, що в ньому містяться предмети, ввезення яких заборонено законами і правилами д-ви перебування. Огляд має проводитися у присутності відповідної конс.посад ової особи або члена її сім'ї. Згідно зі ст. 53 Віденської конвенції 1963, К. і. та п. починають діяти стосовно конс.посадових осіб з моменту їх в'їзду на тер. д-ви перебування або з моменту, коли вони приступили до виконання своїх обов'язків у конс.установі, а припиняються з моменту, коли вони залишають тер. даної д-ви або по закінченні розумного строку, який є достатнім, щоб її залишити.

Літ.: Гуменюк Б. І. Основи дип. та конс.служби. К.. 1998.

В. М. Репецький.

 

Схожі за змістом слова та фрази