Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНЕ ОБОРОННЕ ЗАМОВЛЕННЯ
   

ДЕРЖАВНЕ ОБОРОННЕ ЗАМОВЛЕННЯ

-в Україні засіб держ. регулювання у сфері наук, та матеріально-тех. забезпечення потреб оборони і нац. безпеки країни, який визначає порядок взаємодії міністерств, ін. центр, і місц. органів викон. влади, держ. установ, організацій та суб'єктів підприєм. діяльності всіх форм власності під час його формування, розміщення і виконання, а також заходи щодо виконання міжнар. договорів України з питань військ.-тех. співробітництва.

До Д. о. з. належать: н.-д. та дослідно-конструкторські роботи зі створення, модернізації, утилізації і знищення озброєння, військ, та спец, техніки, розроблення стандартів і технологій військ, та спец, призначення, фундам. дослідження для потреб оборони і нац. безпеки; проектні та досл.-конструкторські роботи, спрямовані на розвиток дослідної та вироб.-технол. бази підприємств і організацій, що виконують оборонне замовлення; поставка (закупівля) зброї, боєприпасів, військ, та спец, техніки, вузлів, агрегатів, запасних частин, речового та мед. майна, продовольства, паливно-мастильних матеріалів; ремонт і модернізація озброєння, військ, та спец, техніки, ін. військ, майна; роботи та послуги, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності ЗС, ін. військ, формувань та правоохор. органів, функціонування і використання озброєння, військ, техніки, ін. військ, майна; створення, поповнення та утримання мобілізац. резерву; заходи з мобілізац. підготовки; експортно-імпортні поставки (закупівлі) озброєння, військ, та спец, техніки, ін. військ, майна відповідно до міжнар. договорів України з питань військ. -тех. співробітництва; створення і зберігання страх, фонду документації на озброєння, військ, та спец, техніку, ін. військ, майно, об'єкти і споруди оборон, та спец, призначення; буд-во об'єктів і споруд оборон, та спец, призначення, житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутр. справ; створення нових та нарощування діючих вироб. потужностей для випуску озброєння, військ, та спеціальної техніки, іншого військ, майна тощо.

Зак-во України чітко визначає суб'єктів Д. о. з., до яких, зокрема, належать м-ва, ін. центр, органи викон. влади, а також ЗС та ін. законні військ, формування. Лише вони можуть бути держ. замовниками на виконання наук, робіт, закупівлю озброєння та військ, техніки, виконання н.-д., дослідно-конструкторських робіт з їх розроблення, а також щодо робіт із створення новіт. технологій військ, призначення тощо. До виконавців Д. о. з. належать суб'єкти підприєм. діяльності України всіх форм власності, але саме ті, які визначені держ. замовниками для виготовлення і поставки конкр. продукції, виконання робіт і надання послуг. Зокрема, виконавцями з розроблення, виготовлення, модернізації, реалізації і утилізації військ, зброї та тех. засобів, що забезпечують її використання, бойових припасів до військ, зброї можуть бути тільки держ. підприємства, установи та організації, а виконавцями з поставки ін. військ, майна можуть бути підприємства, установи та організації всіх форм власності, які у випадках, передбачених зак-вом, мають відповідні дозволи (ліцензії) на ці види діяльності. Виконавцями з напрямів, пов'язаних з міжнар. поставками товарів, технологій, здійсненням робіт та наданням послуг військ, призначення, можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності України, які отримали повноваження на здійснення зовніш-ньоекон. діяльності у цій сфері згідно із зак-вом України.

Осн. показники Д. о. з. щорічно формуються як пакет док-тів, що затверджуються КМ України та передбачають перелік держ. замовників і виконавців, номенклатуру та кількість продукції, що постачається (закуповується), обсяги робіт, послуг, їх вартість. Такий пакет — підстава для укладення відповідних держ. контрактів між замовником та виконавцем і є обов'язковим для виконавців. Фінансування Д. о. з. здійснюється за рахунок коштів держ. бюджету шляхом виділення цільових асигнувань держ. замовникам. Заходи, пов'язані з формуванням, розміщенням і виконанням Д. о. з., що становлять держ. таємницю, здійснюються з додержанням відповідного зак-ва. У разі невиконання або неналежного виконання Д. о. з. винна сторона відшкодовує ін. стороні збитки в порядку, передбач, зак-вом України. Правові та екон. засади формування Д. о. з., особливості створення, зберігання, поповнення та поновлення мобілізац. резерву, а також виконання заходів з мобілізац. підготовки встановлені Законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (1993), «Про державний матеріальний резерв» (1996), «Про державне оборонне замовлення» (1999) та ін. нормат.-

правовими актами.

Є. Я. Кравець

 

Схожі за змістом слова та фрази